Nová kometa i nová éra – co nám Bůh chystá?

Zhlédnutí: 21

Možná jste slyšeli o tom, že 2. února 2023 kolem Země proletěla velmi nízko nová kometa, která je v duchovní oblasti symbolem totální změn. Vždycky v minulosti, když se nějaká významná kometa přiblížila blízko k Zemi, vždy s sebou symbolicky přinášela totální změny paradigmatu ve společnosti. Velmi známý je i příběh hvězdy (komety), která zvěstovala Ježíšovo narození. A všechno pomalu začalo být jinak…

Jaké změny přinese tato kometa, pouze tuším podle toho, k jakým změnám jsem vedena shůry já sama. A přesně tuto změnu od letošního roku přináším i vám na svém blogu, ze svého světa. 

Proč změna, když už jsme za vodou?

V ezoterickém světě už nějaký čas běží informace, že po náročných letech transformace a k období zlovidu brzy nastane uklidnění a stabilizace. Že to nejhorší už máme za sebou.

Moje informace shůry a informace v křesťanském světě od současných proroků sdělují pravý opak. Ale taky úžasné zprávy o vítězství na závěr. 

Jdeme do finále a nebude to jednoduché. Jdeme do Poslední bitvy, jak to nazývá křesťanský prorok Rick Joyner.

Můžeme očekávat události, které nikdo z nás ještě nezažil. A rozhodně po nich netoužíme. To vše má ještě na poslední chvíli přivést i ty poslední opozdilce k transformaci a k Bohu. Protože těm, kdo půjdou bez Boha, tj. bez kvalitního vztahu s ním, se půjde hodně těžko. 

Dobrá zpráva je, že ten závěrečný boj mezi světlem a temnotou na planetě už má (a vždy měl) svého vítěze. Ale nebude to bez práce pro vůbec nikoho. Fakt to žádná vláda za nikoho neodmaká. I když náš nový prezident vypadá, že je schopen zvednout laťku morálních hodnot mnohem výše, než poslední desítky let byla.

Ezoterická scéna říká, že o rozdělení lidstva už je rozhodnuto. Že už je jasné, kdo půjde do Nové země (křesťané by to nazvali „do nebe“) a kdo zůstane na 3D úrovni se všemi zhoršujícími se problémy (křesťané to nazývají „peklem“).

Já jsem za poslední měsíce přečetla spoustu knih současných křesťanských proroků a tam se opakují informace o této době stejně, jako je dostávám shůry já sama posledních patnáct let. 

Studovala jsem tato proroctví proto, že jsem nerozuměla tomu, proč ezoterická scéna říká pravý opak toho, co dostávají současní křesťanští proroci, a co sdílel Bůh i se mnou v rámci informací o mojí službě.

Dneska už pro to mám svoje vysvětlení (že je důležité, z jakého zdroje čerpáte), ale to budu sdílet někdy jindy. Je to na dlouho.

Pro mne je teď důležité to, že konečně mohu začít svou službu, pro kterou jsem se narodila a která mi jde nejlépe: Učit lidi, jak navázat vztah s pravým Bohem, s Ježíšem, a jak se umět postavit všem těm démonským silám, o kterých většina lidí nechce nic slyšet, ale kterými jsme postiženi úplně všichni. A zájem lidí o tyto informace v dotazníku, který jsem dala své databázi, ukazuje, že tohle je oblast, která vás zajímá nejvíce.

Proč? Z jakého důvodu? Když někteří speciální ezoterici tvrdí, že temnota neexistuje, že vše je jenom v naší hlavě? Ale vzhledem k mým dlouholetých praktickým zkušenostem s duchovním bojem a s bytostmi náležícími temnotě, se jenom nestačím divit, kdeže to vzali. Ostatně i Ježíš učil učedníky vyhánět démony, nikoli strkat hlavu do písku před nimi, takže asi to nebude jenom “o nastavení naší mysli”. 😀

Jiní ezoterici (a zástupy křesťanů taky) zase věří, že když si té temné strany nebudou všímat, ona si jistojistě nebude všímat jich. Jakože zákon přitažlivosti. Už to je pro mne důkaz toho, že si jich ta druhá strana pěkně všímá a ještě pěkněji je balamutí. Protože je jejím cílem, abychom věřili, že neexistuje. To je její největší vítězství.

Nicméně tito lidé mají do jisté míry pravdu v tom, že když se nestaráme o Boží věci, když si žijeme sami pro sebe a Bůh je nám ukradený, a šíříme tohle nastavení mysli – tak je k nám ta druhá strana shovívavá a dokonce nám přihrává její „požehnání“. A vede nás k přesvědčení, že my k životu žádnou „berličku“ v podobě Boha nepotřebujeme, že my zvládneme všechno sami.

Takhle jsem uvažovala v minulosti i já, než mi Bůh v praxi začal předvádět, že bez něj nemůžu NIC. Celý můj život se najednou zablokoval a roky jsem se z toho nemohla vlastními silami vyhrabat. I když dříve jsem v tom byla velmi dobrá. Byla jsem skvělý a nezastavitelný tvůrce. 

Ty lekce byly tak výmluvné, že i já – tehdy zaťatý a velmi vzdělaný ateista, který věřící považoval za slabochy, co si neumějí poradit s vlastním životem, a tak to hážou na Boha – jsem pochopila, že pokud se mi v životě něčeho daří dosáhnout, tak je to jenom díky tomu, že ON to dovolil. Že je to ON, kdo má vše pod kontolou, ne já.  A tím se nastartovalo moje probuzení a hledání Boha…

Existuje jediná správná cesta, jak se vypořádat s temnotou v našich životech, rodinách i ve společnosti - a to je biblická cesta. A učil nás o ní Ježíš osobně. Takže velmi dobře ověřený a napojený Zdroj. 😉

Bůh chce, aby do závěrečné bitvy, která právě přichází, jsme šli všichni připraveni, s jeho vedením a s jeho ochranou. A dal nám na to v bibli přesný návod a postup. Jak tohleto způsobit, je něco, co vás mohu naučit.

Co Bůh připravuje

Před lety jsem opustila církev, protože jsem byla vyčerpaná a znechucená náboženským duchem. Který nic užitečného v církvích neučí, ale zato pěkně svazuje a deformuje ty, kdo už v Boha uvěřili.

Vstoupila jsem poté do oblasti ezoteriky, protože jsem si na Boží přání měla doplnit spoustu vědomostí, které v křesťanství nenajdete, ale už hodně dlouho jsem unavená i z ezoteriky, která stagnuje a klouže jenom po povrchu. Není tam žádný řád a systém. A není nouze o rozporuplné informace z nežádoucích zdrojů.

A v této fázi vývoje mne Bůh vrátil ke křesťanství nové doby. Které nyní bude vznikat. Ukázal mi svoje záměry s komunitami Nové země, které žijí v souladu s vesmírnými zákony a ve vztahu s Bohem.

Tyto komunity On nazývá Církev.

 Jsou to silné, zdravé a uzdravující komunity Nové doby, které mají ohromnou sílu a moc uzdravovat, totálně měnit strukturu společnosti. Protože mají přímé napojení na Boha a Ježíše. A fungují podle jeho pravidel, ne podle pravidel vymyšlených lidmi.

Radikální změny a očista čeká i starou náboženskou církev. Anebo totální zánik mnohých dogmatických církví. Jako ve všem, i tady bude záležet na rozhodnutí každého jednotlivce na čí stranu se přidá. 

Na této planetě neexistuje neutralita, a proto se každý musí rozhodnout, kde chce být a s kým chce spolupracovat. 

Ale novým prvkem v celém procesu je to, jakým způsobem se bude to, co nazýváme "zlo, temnota, ďábel" zvládat. Tam je několik vrstev zacházení s temnotou a my se potřebujeme naučit KDY a CO použít. Biblickým způsobem.

Klasické náboženské organizace svět rozdělují a vyvolávají nepřátelství. Bohu jenom zhoršují svými slovy a skutky jeho dílo na Zemi.

Komunity Nové země – které mají podle mého proroctví název Církev – budou svět sjednocovat a radikálně měnit k lepšímu. Jak byl původní plán pro pravou Boží církev, který temná strana dokonale znehodnotila. Ale to se teď mění…

Další dobrou zprávou je, že přechod na vyšší vztah s Bohem, na úroveň kristovství, znamená daleko silnější napojení nahoru, přijímání prorockých informaci shůry a na té nejvyšší úrovní schopnost dělat stejně zázraky uzdravování a vítězství nad temnotou, jako dělal Ježíš.

Protože jsem byla Bohem vytrénovaná k duchovním bitvám a porozumění tomu zákulisí v neviditelném světě, nesmírně se těším na tuto novou duchovní úroveň práce. Umět pracovat s neviditelným světem podle Božích zákonů a pravidel, je velká výzva a dobrodružná jízda. A to vás mohu naučit. Pokud na tuto jízdu máte dostatek odvahy.

Jako první začnu osvětou 😉 – sérií porovnávání ezoterického a křesťanského světa a poznání. Protože každý z těchto světů má něco, co tomu druhému chybí a naléhavě potřebuje, na druhé straně jsou si tyto světy v mnohém hodně podobné a fakt si nemají co vyčítat.

Oba světy však fungují na základě zastaralých informací. Nyní se chystá velký reset a otevření dveří do nové úrovně poznání. Pro ty, kdo jsou nebo chtějí být ve vztahu s Bohem a jsou součástí jeho Církve. 

Protože jenom svým lidem Bůh sděluje tady na Zemi své plány.

Bůh tvoří slovem a jeho slovo platí.

V bibli je psáno, že do Božího království, tedy do oné Nové země, nelze vstoupit jinak než skrze víru v Ježíše Krista a následování Ježíše Krista. Přeloženo do lidské řeči, je třeba znát a žít to, co nám Ježíš tady přinesl. A nevynechávat ho z toho.

„Já jsem ta cestapravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. ...  (Jan 14:6)

Smutné je, že v klasické náboženské organizaci se toho moc o této cestě nedozvíte. Většina lidí tam to ani nežije, žijí striktní dogmatismus, protože se kážou zatuchlá dogmata. Názory lidí. Proto stará církev vypadá tak jak vypadá.

Obraz nové moderní církve, která je komunitou vědomých lidi, kteří mají silný vztah s Bohem, je naprosto úchvatný. Způsobem, jak tam lidé spolu žijí, tvoří, rozhodují, ale i chrání svou komunitu a rodiny od nežádoucích jevů zvenčí.

To budou tak atraktivní společenství, že tyto organizace budou praskat ve švech pod náporem nově příchozích, kteří taky budou chtít mít tu úžasnou radost ze vztahu s Bohem a z jeho ochrany.

A mým úkolem je připravit lídry a členy těchto budoucích komunit Nové země (Církve), aby mohlo být o všechny tyto lidi postaráno. Aby je už nikdo nemlátil biblí po hlavě a nekázal jim permanentně o tuně hříchů na jejich hlavě a zkaženosti světa, který skončí v pekle, ale aby jim ukázali cestu k Bohu a vztah s Bohem v novém světle. Tak, jako to bylo ukázáno i mi.

Pokud by někomu ta známá opice na rameni teď začala vyprávět, jak si hraju na spasitele, tak smůla. Spasitel už tady byl a mne jenom Bůh naučil v průběhu let, kde jsou příkopy, do kterých nemáme padat, a jak se jim vyhnout, když jsme na cestě do Božího království. Tedy do Nové Země. Na kterou nebudeme muset čekat až “konečně” umřeme. Protože my jsme tu nepřišli se připravovat na smrt, ale na život. Boží život.

Na nové úrovni vědomí, na kristovské úrovni vědomí, skončí sebestřednost a začíná služba Bohu a lidstvu. 

Způsobem, který ještě nyní není známý a běžný. Máme začít tvořit něco, co tu ještě nikdy nebylo, a o čem jenom Bůh má úplnou představu, jak bude vypadat a fungovat. 

Naším úkolem je „pouze“ umět přijímat tyto zprávy a zrealizovat je přesně tím způsobem, jak ON řekne. V tom je podstatný rozdíl mezitím, jak jsou lidé běžně zvyklí tvořit, a jak chce Bůh, abychom tvořili s jeho vedením.

Ezoterici na to používají oblíbenou frázi „nechej věcem/vesmíru volný průběh, on se postará“. Což je sice pravda, ale neříkají

  • JAK to udělat správně, jak nechat věci plavat, a
  • VYNECHÁVAJÍ z toho procesu vědomý vztah s Bohem. Nebo se bojí tento vztah pojmenovat, aby někoho nepopudili.

Ale tudy cesta nevede. Není důvod se tajit tím, že vím, čí Duch ve mě žije a kdo způsobil, že tady mohu žít. Bez čího Ducha není v žádném člověku život.

Takže já jsem udělal svoje první kroky víry a začala jsem o tomto obrovském Božím projektu nahlas mluvit a pozývám vás opět ke spoluúčasti. Je toho hodně, co mohu naučit já vás, a co budu učit, ale současně je toho hodně, co se budeme učit všichni společně, a co přinese úžasné výsledky a pocit naplnění z dobrodružné služby.

Vím, že slovo „služba“ je stejně zdevalvované jako slovo církev, ale to vše brzy zmizí v propadlišti dějin. Nová služba je služba Nejvyššímu a jeho království. A není to pro slabé, líné či sebestředné lidi.

Jak bude u mne tato nová cesta vypadat?

Čekám na povel shůry, kdy založit oficiálně organizaci pro svou novou ONLINE církev. Předpokládám, že to bude jaro a že do té doby se zjeví ti, se kterými mám začít a kteří mají s Bohem stejnou předinkarnační smlouvu o této službě, jako mám já. V první fázi zatím jenom online. Ale vy se už můžete přidávat do komunity lidí, které toto zajímá a kde bude možné volně o těchto věcech diskutovat.  

Uvnitř komunity budu sdílet více podrobností o tom, jak tento Boží plán bude probíhat.

Já sama znám

  • začátek, co mám udělat já,
  • vím, jak bude vypadat konec, kam to všechno směřuje,
  • ale cestu k té finální podobě budeme tvořit spolu s dalšími povolanými lidmi.

Vítaní jsou probuzení křesťané i zralí lidé z ezoterické scény. Protože Bůh si používá oba tábory k realizaci svých záměrů.

Takže co pro vás chystám?

Videa na YouTube. Tam mám shromážděných desítky námětů a textů pro videa a články, a nestíhám je dávat na web. Nebo dokonce nahrávat a stříhat. Tady mi to silně vázne. A vůbec se nebráním užitečné pomoci.

První témata budou tato:

Pamatujte – největší dramata na Zemi nastala vždy ve chvíli, kdy panovalo všeobecné přesvědčení, že vše je v pohodě a tak to bude navždy. A my máme na to staré úsloví:  Klid před bouří. Moudrost předků bychom neměli podceňovat. 

💥  Upozornění:  Článek nebo jeho části prosím sdílejte pouze s odkazem na tuto stránku. Děkuju.

💥  Zajímá vás téma budování vědomých komunit podle biblických principů více do hloubky? Připojte se ke mě a přihlašte se k odběru novinek z mého blogu. 🙂 

💥  Sledovat mne můžete taky na mém FB profilu, který mám nyní už v profesionálním režimu, takže to je místo, kde dávám všechno, co mne zajímá i co tvořím.

💥  Pokud se však chcete stát přímo součástí této velké Boží mise, a ještě k tomu dostat přístup k obsahu navíc i k jiným výhodám, můžete tak učinit podporou a účastí na portálu Buy me a coffee.

Pošli to dál 👀