Rituály, meditace a cohousing? Proč jako?

Zhlédnutí: 9

Příznivcům osobního a duchovního rozvoje o benefitech meditace a rituálů asi nic vysvětlovat nemusím, ale v souvislosti s komunitami a komunitním bydlením užití rituálů a vizualizace jako nástrojem tvorby není zase až tak obvyklé. Proto se to někomu může zdát divné. 

Zejména lidem, kteří nejsou až tak příznivci práce s energiemi a “spoléhají na svůj vlastní rozum a vlastní práci”. Protože nevědí, že práce s energiemi je také reálná práce.

Samozřejmě, že bez vlastního úsudku, znalostí a vlastní práce v hmotném světě nic nevybudujeme. Známý film Tajemství nám sice ukazoval, že lze si jenom přát a vše se bude dít zázračně samo, ale ve většině případů se neděje.

Protože ve hře jsou naše vlastní omezení a vnitřní bloky, které příchodu našich přání brání, a se kterými je potřeba pracovat jako první.

Moje cílová skupina

Jakkoliv práci s energiemi miluju, tak moje cílová skupina jsou pořád lidé, kteří stojí pevně nohama na zemi a nespoléhají se pouze na zázrak, který se stane a jejich vysněná komunita a bydlení vznikne jenom tím, že si to budou přát. Že se stane zázrak a přijdou ti správní lidé a to potřebné množství peněz nějak samo. A oni se pak s radostí jenom nastěhují do hotového.

Zájem o komunitní bydlení se v Čechách projevuje poněkud odlišně, než je tomu v zahraničí.

Mám smůlu?

Původně jsem se domnívala, že to já “mám smůlu” a potkávám v Čechách především (neříkám vždycky, ale často) zájemce z řad těch, kteří jsou nazýváni alternativci nebo sluníčkáři, nebo prostě jenom naivními snílky, kteří chtějí bydlet v super komunitě rychle a levně ihned. Kteří navíc trpí představou, že oni vědí nejlíp, jak takové komunity a bydlení tvořit podle hesla “nějak to splácáme”. A nepotřebujeme se nikde nic učit.

Pak jsem ale začala potkávat v Čechách i lidi, které cohousing také zajímá, ale odrazuje je od toho skutečnost, že nejviditelnějšími příznivci a propagátory jsou právě oni “alternativci bez peněz”, jak to jedna moje klientka nazvala. Jak pojmenovala skutečnost, která vadí mnoha lidem z tzv. většinové společnosti. A lidé v Čechách s potenciálem tvořit komunitní bydlení pak mají pocit, že “to pro ně není”. Že to je jenom právě pro ty “alternativce bez peněz”. Takže svůj sen o sympatické komunitě raději vzdají.

Což je škoda, protože právě tato skupina má největší potenciál zdravé a moderní komunity vybudovat. Mají peníze (nebo umí na ně dosáhnout), stojí nohama pevně na zemi, rozumí tomu, co obnáší vybudování takového projektu (často jsou to podnikatelé) a chápou, že v celém procesu jsou slabší místa, kde potřebují pomoc a vzdělání. Že si potřebují doplnit kompetence, které nemají. A je to pro ně přirozené. Nikdo jim to nemusí vysvětlovat.

Ale co je nejdůležitější – netouží se vrátit v čase zpět a plácat domy z hlíny a ze slámy svépomocí, nosit dlouhé hábity, na hlavách věnce či dredy, aby vyjádřili svou odlišnost a názor. Chtějí vybudovat moderní a šetrné eko systémy a komunity bez potřeby někam utíkat mimo civilizaci.

Jakkoliv rozumím i té skupině tzv. alternativců, kteří mají potřebu něco svého tímto stylem oblékání a bydlení vyjádřit. Něco si prožít. 

Ale není to většinová společnost, není to moje cílová skupina.

V zahraničí je to opačně

O cohousing / komunitní bydlení mají zájem lidé, kteří rozumí tomu, že bez práce, peněz, znalostí, odborníků a vlastního úsilí se nic nestvoří. 

Bez peněz lze pouze začít tvořit komunitu, která se naučí spolupracovat a společně tvořit. Tu můžete, a měli byste začít tvořit ihned. Protože úspěšné cohousing projekty vznikaly dlouho a rozhodně ne bezpracně. 

O pokusech alternativců v zahraničí toho moc neslyšíte, zůstávají jako menšina. Takže cohousing v zahraničí nemá ten nepříjemný nádech nouzového bydlení pro lidi bez peněz, jako to vidím a slyším od lidí v Čechách.

Přestože právě pro lidi, kteří nedosáhnou na hypotéku, projekty komunitního bydlení vznikají a jsou jim určeny.

To vše je o tvorbě komunitního bydlení v podmínkách tzv. Staré země. V podmínkách starého matrixu a starého myšlení.

Já však připravuju cestu pro komunity Nové Země, nové doby. Cestu pro VĚDOMÉ KOMUNITY. Ať už je to rodina nebo širší komunita. Učím, jak je možné takové vědomé komunity tvořit už teď za stávajících podmínek, které zatím nejsou komunitám a společnému přátelskému životu nakloněny.

A to se vracím k úvodu nahoře 

proč meditace a rituály v cohousingu

nebo v jakýchkoliv moderních komunitách. Ať už se jedná o rodinu, přátele, organizaci, firmu, či projekt komunitního bydlení.

Komunity nové doby jsou a budou stále více složeny z vědomých lidí, pro které práce s energiemi a znalost duchovních zákonů jsou přirozenou součástí života. 

Protože rozumí tomu, jak člověk může a měl by tvořit v souladu s vesmírným řádem. A učí se toto dávno zapomenuté umění tvorby znovu. Protože náboženství a různé jiné totality vykonaly své dílo zkázy a odstřihly nás od naší duše a našich přirozených schopností, které nám dal náš Stvořitel do vínku.

Komunity nové doby umí smysluplně spojit práci v hmotném světě  prací v neviditelném světě, s práci s energiemi. Dneska je to už velmi snadné k pochopení, protože máme k dispozici řadu důkazů a poznatků z vědeckého světa, že to, co nám kdysi náboženství a jiná totalita prezentovali jako “spolky s ďáblem” či nahodilé “zázraky”, protože ta práce v neviditelném světě je okem neviditelná a neměřitelná, tak dneska už je běžně dostupné na internetu s vědeckými důkazy, jak tyto postupy a procesy v nastavení mysli a neviditelného světa fungují. Jak člověk může tvořit svou realitu pomocí mysli a emocí.

Rodiny a komunity Nové Země vznikají z jiného důvodu, než mnohé současné komunity – záměrem není útěk od “té ošklivé většinové společnosti” někam do ústraní, ale pozitivní tvorba, která pozitivním příkladem zasáhne většinovou společnost a ukáže jí, že lze žít lépe. A jak se to dělá. Aniž by lidé museli utíkat pryč od civilizace. Protože rozumí energetické práci a ví, jak zasadit pozitivní semínko do kolektivního vědomí a jak tím přepsat programy starého hašteřivého matrixu a zkostnatělého myšlení. 

A komunity tzv. Nové Země (které se tvoří a fungují už teď, nečekají na další příchod Spasitele, protože na rozdíl od náboženství ví, co skutečně Ježíš přinesl a žijí v souladu s jeho učením přirozeně, aniž by se stali ovcemi, které chtějí mít pastýře, protože nechtějí používat vlastní rozum a schopnosti) budou stále více a více používat ve své tvorbě práci s myslí a s energiemi právě prostřednictvím vizualizace, meditace a rituálů. 

Novým, vědomým způsobem. Aniž by se mentálně vracely do historie a snažily se předstírat “návrat ke kořenům”. Protože v minulosti jsme už byli. Není třeba si ji omílat furt dokola jako papoušci (náboženství) nebo se oblékat ve stylu minulých století (alternativci a některé náboženské směry v zahraničí), protože se jako hlásíme ke svým kořenům. 

Protože tvorbu komunitního bydlení, vlastně čehokoliv, lze výrazně urychlit tím, když člověk ví, jak pracovat s energiemi a myslí. Lze si tímto způsobem k sobě přitáhnout ty správné lidi a urychlit a ulehčit tvorbu projektu. Odstraňovat překážky na cestě pomocí práce s myslí a energiemi. Protože každý projekt ve hmotě na své cestě potká neskutečné množství problémů a překážek, které se dají redukovat právě vědomou prací s energiemi. 

A to je důvod, proč i v projektech budování rodin, komunit a komunitního bydlení mají meditace a rituály (práce s energiemi a s myslí)  svoje pevné a důležité místo.

Kurz pro Tvůrce Nové Země

A je to taky důvod, proč jsem vytvořila kurz pro tvůrce Nové Země (rodina, komunita, cohousing projekt), kde spojuji postupy práce v hmotném světě s postupy práce s energiemi neviditelného světa

A kde hlavní roli v každé komunitě bude hrát zdravý domov a zdravá rodina. Nikoliv útěk do komunity jako útěk od vlastních problémů s vlastním životem. Jak je dneska běžné. Kdy lidé přinášejí do komunit své vlastní nevyřešené problémy, a tím úspěšně bourají úsilí celé komunity, protože ta na to není připravená a neumí s takovými lidmi správně pracovat. Neumí často správně pracovat ani sama se sebou.

Stejně tak fungují i náboženské a jiné organizace a systémy, netýká se to jenom projektů komunitního bydlení. Vznešené ideály a cíle vezmou rychle za své, když komunita nerozumí práci s energiemi a prací s myslí. 

Pokud vás zajímá, jak si takovou vědomou komunitu – počínaje rodinou – tvořit, více o kurzu najdete tady.

Upozornění:  Článek nebo jeho části prosím sdílejte pouze s odkazem na tuto stránku. Děkuju.

Zajímá vás téma cohousingu a budování vědomých komunit více do hloubky? Připojte se ke mě na FB stránce (což ale není moc spolehlivé, FB moc příspěvků neukazuje), nebo se přihlašte k odběru novinek z mého blogu (doporučeno). 🙂 

Pokud chcete mou práci podpořit, a ještě k tomu dostat přístup k obsahu navíc i jiným výhodám, staňte se mým patronem a podporujte mne i sebe na portálu Buy me a coffee.

Pošli to dál 👀