Cohousing Tour

Studijní cesta

pro lídry komunitního bydlení, kteří se chtějí seznámit se známými i méně známými cohousingovými projekty v Anglii. Se způsoby, jak se moderní komunitní bydlení tvoří a pro jaké skupiny obyvatel je vhodné.

Komunitní bydlení v Anglii je na vzestupu a má za sebou již řadu let zkušeností, které v Čechách zatím chybí.

Co je v nabídce

 • Obsah projektu

  je sestaven podle individuálních zájmů a potřeb každé skupiny.

 • Zahájení (1. den)

  proběhne v malém přímořském městečku Falmouth (mapa), kde se zájemci dozví základní odborné informace a tom, jak fungují finance a finanční dostupnost těchto projektů v Anglii, udržitelnost, právní formy, vybavení, výběr uchazečů do projektů, metody řízení projektu, státní pomoc a podpora, spolupráce s místními samosprávami… 

 • Setkání s odborníky

  Setkáte se s anglickými odborníky v oblasti cohousingu, dozvíte se moje zkušenosti a jaké jsou rozdíly mezi anglickými a českými podmínkami a cestami v oblasti cohousingu. Tlumočení v případě zájmu zajištěno.

 • Společná večeře

  a možnost volných rozhovorů jak s lektory, tak s účastníky jednoho cohousingového projektu, jehož jsem součástí.

 • Další dny

  proběhne návštěva několika cohousingových projektů napříč Anglií podle předem domluveného výběru.

 • Počet dní studijního turné

  se stanoví podle množství projektů, které chce skupina navštívit. Některé projekty jsou blízko sebe, takže je možné zvládnout i dva během jednoho dne, za jinými je třeba cestovat delší trasu.

 • Zajišťujeme dopravu a ubytování

  v Anglii, ubytování a stravu zajišťujeme v místních hotelech, průvodce.

 • Cena studijního turné

  je individuální pro každou skupinu zvlášť a je stanovena po domluvě s vedoucími skupin na přesném obsahu celého projektu.

V ceně projektu je

Chcete vědět více?

Domluvte si informační schůzku.

30 minut úvodní online konzultace

Otevřít kalendář >>>
Thank you for sharing
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •