Duchovní / Transformační koučink

Zhlédnutí: 165

Jak vám mohu pomoci

Zjednodušeně řečeno, mohu být průvodcem na vaší transformační cestě. Můžete mne potřebovat:

Umím své klienty napojit přímo na jejich Vyšší vedení / Boha / průvodce, kteří znají nejlépe příčiny problémů každého člověka a možnosti, jak mu pomoci, a jdou přímo k jádru věci. 

Navíc procesy, kterými každý probuzený člověk prochází, jsou u všech téměř shodné, jak je sleduju posledních 20 let, takže je snadné vystopovat, odkud kam člověk jde a v jaké fázi se zrovna nachází.

Na naší transformační cestě se každý z nás dostává do úplně jiného světa, kde mu staré způsoby myšlení a jednání přestávají fungovat. Ale žádné nové a funkční nezná. Nebo se s nimi seznamuje příliš pomalu na to, jak akutní je jeho situace.  A tady může být užitečný zkušený průvodce na cestě, který si stejnou cestou prošel nejenom sám a už se na ní orientuje, ale i spolu s dalšími lidmi jako průvodce na jejich cestě.

Moje terapie s klienty se v posledních měsících změnily a zcela přešly pod kontrolu vyšších sil (Bůh, Vesmír, Stvořitel, průvodci…nazvěte si to každý, jak jste zvyklí), takže terapie už neřídím já v tom smyslu, že bych určovala metody a postupy, jaké se domnívám, že klient potřebuje, nebo jsem se naučila a jenom mechanicky opakuju, jak se to děje běžně u každé práce, kde se naučíte nějaké postupy ke zvládnutí profese.

Protože lidé nyní procházejí vyššími stádii transformace, tyto staré koučovací postupy a terapie mi byly zastaveny a nahrazeny novým způsobem práce s klienty. Podle toho, s jakým problémem za mnou přichází a na jaké úrovni probuzení se nacházejí. 

Hlavní však stále zůstává, že já umím své klienty dostat do vyšších energetických vibrací a napojit je na jejich Vyšší vedení. Aniž by klient sám tohle uměl. A zbytek terapie probíhá podle toho, jak nás vyšší síly navigují.

Pro klienta je tento postup výhodný v tom, že se velmi rychle dostane k jádru problému a je schopen sám vidět, co s ním může dělat.

Takže v čem je změna a jak terapie probíhají

Přestala fungovat – pro mne – jasná cílová skupina dle mého výběru, protože teď už nedělám pouze určitý druh terapie, ale postupy a metody nechávám na Zdrojové inteligenci, která ke mne klienta přivede a pak mne i klienta vede. Protože klient může mít pocit, že potřebuje vyřešit nějaký konkrétní problém, ale jeho Vyšší vědomí ví, že příčina tohoto problému je úplně někde jinde – a nasměruje nás na správné místo k jádru věci.

Aby vše při sezení probíhalo hladce, dávám předem klientům k dispozici zdarma krátké úvodní setkání, kde zjistíme, co pro ně mohu udělat a domluvíme se na postupu. Pokud se domluvíme. Není to závazné. Můžete vyzkoušet osobně a přihlásit se.

Při terapii se soustředím hlavně na to, abych pro klienta otevřela napojení na Zdrojovou inteligenci (Boha, průvodce…), abych jej s ní spojila, a ta ho pak sama dovede tam, kde je pro vyřešení jeho problému potřeba. Ať je to přítomnost, minulost, dětství, často i minulé životy (známe pod názvem Kniha Života, Akášická knihovna, regrese).

Občas se stane, že než se vůbec pustíme do práce, musíme nejprve odstranit obtěžující entity, které klienta v jeho napojení i životě blokují. I když původně vůbec nepřišel kvůli odvádění entit, protože o nich vůbec nevěděl, ale na běžnou terapii. 

Napojení klienta na Zdrojovou inteligenci (Vyšší vědomí, Bůh, Vesmír … každý to nazývá jinak) a vedení celým procesem je mým hlavním úkolem, a tzv. spojení s Bohem a neviditelným světem patří k mým nejsilnějším dovednostem, které můžete využít ve váš prospěch a vyřešení vaší situace.

Celý proces probíhá při plném vědomí klienta, takže kdykoliv může z procesu vystoupit, je pouze v hladině alfa, tzv. rozšířeném stavu vědomí, což je stejné jako uvolnění při meditaci, či před usnutím nebo po probuzení. Nejedná se o hypnózu.

Výhodou tohoto postupu pro klienta je fakt, že

Dodatek pro křesťanské klienty

Vím, že náboženská dogmata zakazují napojení na neviditelný svět a nedej Bože komunikaci s dušemi zemřelých, což se při odvádění entit děje, protože je potřebujeme přesvědčit, aby přešly do Světla. Náboženská dogmata toto zakazují v dobré víře jakože „ochrany křesťanů před manipulací ze strany ďábla“.

Aniž by rozlišovala, zda se jedná o zábavu s vyvoláváním duchů a pokusy o věštění, anebo zda se jedná o léčebný proces neviditelného světa. Tak jak mne Bůh/ Zdroj naučil a vede.

Z mé terapeutické praxe vím, že v prostoru mezi nebem a zemí uvízlo hodně nešťastných duší, včetně zemřelých dětí, a ty si samy pomoci nemohou. Pořád to jsou části Boha, kousíčky Boha stejně tak, jako jsme i my sami. Protože každá duše má svůj zdroj v Bohu. Ne všechny entity v neviditelném světě jsou pouze démonské bytosti či andělé, jak popisuje náboženství.

Sama jsem kdysi tomu taky poslušně věřila, protože jsem tomu byla naučena ze stejných zdrojů. Dneska při čtení podobných věcí v náboženských textech je mi hodně těžko nad těmi nepravdami, které si křesťané o neviditelném světě vyprávějí. Namísto toho, aby s ním uměli vědomě zacházet a spolupracovali na Božím díle i tady.

Co se týče verze, že ne všichni můžeme po smrti do Nebe (do Světla), že pro mnohé je připraveno peklo, bych dodala, že není ani na mě, ani na nikom z lidí soudit, kdo kam patří. Včetně tzv. křesťanů. To nechme Bohu.  

I já jsem těmto bludům kdysi věřila (ostatně je to známka toho, že je člověk pod vlivem démonického světa), než mne Bůh osobně toho náboženského egregora zbavil…

a přivedl k tomu, abych odváděla duše zemřelých do Světla, zpátky k Bohu, protože jsou velkou zátěží v procesu transformace pro lidi i pro planetu na Vzestupu. Jsou zátěží pro lidstvo na cestě k Bohu. Nemluvě o tom, že i ony samy touží být vysvobozeny a jít do Světla.

Díky náboženským bludům a osobním zkušenostem jsem zpočátku měla strach z tohoto neviditelného světa, zejména, když vyhánění démonů podle Ježíšova příkladu mi vůbec nefungovalo. A přitom jsem k tomuto úkolu byla Bohem povolána!!!

Ale křesťanství nemá dostatek informací pro práci s tímto neviditelným světem. Proto mi to více než často nefungovalo.

Ale jako při veškerém Božím koučování se mi dostalo dostatek vzdělání v této oblasti i osobních zkušeností jiným způsobem. Takže dneska, když čtu texty s těmito dogmaty, vím, že pocházejí z hluboce omezeného a arogantního lidského vědomí, které netuší, co se děje za oponou hmotného světa, a tudíž si takoví lidé vytvořili báje a pověsti postavené na strachu. 

Skutečnost, že se některé z těchto bludů ocitly i v bibli, jenom potvrzuje moje poznání o tom, jak byla bible upravena ve prospěch mocných směrem k manipulaci ovcí. 

Na nás však je rozhodnutí, zda chceme být ovcí v Matrixu zvaném náboženství, nebo zralou bytostí ve vztahu s Bohem. 

Pro ty, kdo se rozhodli pro druhou možnost, jsem zde připravena pomoci a mnoho věcí objasnit. Protože já už jsem prošla jak procesem zatemnění mysli díky náboženskému duchu, tak procesem osvobození od něj a růst ve zdravém vztahu s Bohem. Ostatně On sám mi byl koučem. 😊

Taky je třeba brát v úvahu skutečnost, že žijeme v posledních časech, kdy naše poznání je o mnoho úrovní výše, než bylo před 2000 lety, a tudíž být zablokovaný vůči současnému vedení Božím duchem, současnému poznání a řídit se pouze historií, tj. pouze minulostí – není moudré.

Když si přečtete knihy známého amerického křesťanského proroka Ricka Joynera, jehož učení a víra jsou inspirovány naší Jednotou bratrskou, tak se více než často dočtete, že církev/ křesťan, který nebude mít přímý vztah s Bohem a nebude schopen díky tomu rozlišit lež od pravdy, bude na tom v posledních časech stejně špatně jako zástupy lidí, které křesťané nazývají „pohany“. A vůbec ho nezachrání fakt, že je pokřtěn a chodí do církve. 

Jediné platné měřítko pro každého člověka je a bude jeho vnitřní úroveň bytí (stav srdce a hodnoty, které skutečně žije) a jeho přímé spojení s Bohem. Lidé mimo církev to nazývají schopnost žít na vyšších úrovních vibrací. Nic jiného pro Boha není důležité. Fakt, zda je někdo pokřtěný a navštěvuje církev, nehraje pro Boha žádnou roli. Jak jsem s překvapením po svém odchodu z církve zjistila. 

Minimálně to není důležité zatím. Protože probuzený člověk v současné době ani nemá kam jít pro vedení a informace. Já jsem prošla díky častému stěhování se řadu církví v Čechách i v Anglii a nikde jsem nenašla zdravou organizaci se zdravým učením. Jakkoliv zvenčí vypadaly pohodově. Ale obsazení démony tam všude bylo silné a držící lidi v šachu.

Žití s Bohem po boku (tj. ve vyšších energetických vibracích), znát duchovní vesmírné zákony a žít v souladu s nimi, následovat Boží vedení, se daří často mnohem lépe zvládat probuzeným lidem mimo církev, jak jsem zjistila, než těm, kteří jsou uzavřeni ve vězení náboženských lží a představ o tom, jak svět funguje a bude fungovat.

Takže tolik dodatek pro křesťany, kteří jsou již více otevření tomu, jak je Bůh vede a na prvním místě je pro ně skutečný vztah s Bohem.

Se Zorou jsem se hodně naučila a vyrostla. Díky jejímu příkladu systému pro neprůstřelné papírování mohu žít v klidu, protože vím, kde jsou všechny mé důležité dokumenty a seřazené do příslušných kategorií. Trvá mi jen chvíli, než cokoliv najdu, když to potřebuji. Právě díky její neúnavné vytrvalosti jsem se naučila, jak je důležité mít čistý a dobře větraný domov, kde má všechno své místo. Každý, kdo přijde, okomentuje, jak se v mém domově cítí jako „v oáze míru“, kde se rád zastaví. Zora vám nedovolí se vyvlíct z nějaké situace, když neděláte věci správně, a to kvůli vašim nejlepším výsledkům. Vždy je plná nápadů z mnoha let studia různých oborů a vždy vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků. Miluju to!

Zuzana Delgado

Učitelka angličtiny

Než jsem potkal Zoru, zajímal jsem se o osobní rozvoj, přečetl jsem mnoho on-line článků a knih a myslel jsem si o sobě, že jsem vědomý člověk. Ale teprve během ročního intenzivního koučinku se Zorou jsem začal chápat souvislosti mezi jednotlivými oblastmi života. Zora mi vysvětlila, jak fungují duchovní zákony, energie peněz a co pro mě bylo nejdůležitější, tak jako pro každého muže, jak se dostat do své mužské síly. Chtěl jsem být schopný si svůj život organizovat a potřeboval jsem si ujasnit, jak funguji v každodenním životě, co dělám, kam směřuji a co chci dokázat. Díky tomu se mi také podařilo zbavit role „hodného chlapce“, který neuměl říkat NE, všem rád vyhověl a na sebe zapomínal. Udělal jsem na sobě opravdu kus práce, mé sebevědomí je zdravé a můj život získal smysl. Cítím se silný a plný energie. Nyní vím, že žiji vědomý život. Zoru mohu doporučit všem, kteří se chtějí pevně postavit na své vlastní nohy.

Tomáš Novák

Student University of Bolton

Pošli to dál 👀