Kniha Vytunelovaná církev

Zhlédnutí: 8

 Psaní knih s mými životními zkušenostmi a poznatky je jednou částí mého poslání, které si moje duše dala před svou inkarnací.

Píšu a chci vydat knihu Vytunelovaná církev, kde popisuju své velmi nekonvenční a dramatické zážitky z dob mého pobytu v různých křesťanských organizací v Čechách a v Anglii, kterými jsem prošla ve své tzv. prorocké službě.

Což je náboženský název služby pro ty, kdo mají schopnost přijímat a zprostředkovat zprávy shůry. Dneska je tato schopnost již zcela přirozená velkému množství lidí, především však žen mimo církev, které se běžně učí tyto své dary používat.

Ale v době, kdy já jsem byla v církvi (před 10 – 20 lety), nebyla tato schopnost napojení nahoru běžná.

Je to služba nezávislá na vedení církve, protože skutečné proroky povolává do této práce Bůh, nikoli církevní vedení. Je to služba v církvi nepopulární a obávaná, pokud ji děláte v souladu s Božím vedením, nikoli v souladu s představami církevních lídrů o tom, co je údajně správné a pravdivé. Protože jejich nejisté ego se pak cítí ohrožené na své pozici a podle toho jednají. Jsou moje bohaté zkušenosti.

Ve své knize odkrývám fyzické i duchovní zákulisí toho, co se v náboženských organizacích děje a jaký dopad to má nejenom na jednotlivce a jejich životy, ale na celý svět. Popisuju zde běžné duchovní náboženské praktiky, o jejichž významu a dopadu praktikující lidé nemají vůbec potuchy. Přesto je vytrvale den co den dělají.

Rozepisuju se také o funkci prorocké služby a jak ve skutečnosti funguje. A jak by mohla fungovat lépe, kdyby lidé rozuměli tomu zákulisí, se kterým jsem se nedobrovolně seznámila.

Název “prorocká služba” zní pro mnoho lidí vznešeně, a proto nepřijatelně v dnešních časech, a mnoho lidí také věří, že její majitel se jenom chvástá, aby se dělal zajímavý. Proročtí lidé, kteří jsou skutečně povolání Bohem do této služby, však ví, jaká dramata a těžkosti jsou s tím spojená. Dobrovolně byste si je nevybrali. Stejně jako jsem si to nevybrala já.

Potkala jsem v církvi řadu prorocky nadaných lidí, kteří se ale raději zřekli svého daru (hlavně ženy) a nepoužívali ho, jenom aby nemuseli čelit odporu vedení církve a vyloučení, protože to je to nejpohodlnější řešení, ke kterému se ustrašení pastoři uchylují, aby vzdorovitou ovci odstranili ze stáda. Protože oni potřebující jenom souhlasně bečící ovce. Namísto toho, aby se snažili pozorumět tomu, co je jim sdělováno. Samozřejmě nic není černobílé, ale tohle je obecný přístup k prorockým lidem v církvi.

Setkala jsem se taky s falešnými proroky a naučila jsem se je rozlišovat. Ale taky jsem se potkala se skutečnými prorockými lidmi, kterým náboženský egregor a neznalost toho, jak prorocká služba skutečně funguje, nastavil strop, přes který se oni neumějí napojit na hlubší informace a tak získávají jenom plytké informace / obecné fráze jakože informace shůry. Což je málo užitečné. Ale nedivím se, církev neumožňuje prorocké službě zdravě růst. 

To je taky důvod, proč mi Bůh nedovolil vstoupit do žádné existující biblické školy a přijímat informace a vzdělání od náboženských učitelů. Koučoval a vedl mne On sám osobně. A přivedl mne k americkému proroku Ricku Joynerovi a jeho prorocké škole.

Takže jsem měla relativně kvalitní zdroj informací (i když jsem tam nestudovala, pouze jeho knihy a časopisy) do začátku a mohla si své vedení a zkušenosti srovnávat s těmi, co mají silné prorocké zkušenosti.

Hodně mi taky pomohl jejich časopis The Morning Star, kde jsem si mohla ověřovat, že to, jak mne Bůh vede, je celosvětový proces a není to nic mého osobního, co bych si vymyslela. Třeba jako duševně nemocný člověk – jak rádi v církvi nazývají lidi, kteří mají přirozené napojení nahoru. Tak je nazývají právě ti, kteří jsou opojení od srdce i od Zdroje. Od Boha. Protože pokud jste sám napojený na Boha, máte přirozený respekt a úctu vůči těm, kdo to mají taky tak. Protože víte, že tohle spojení není snadno dosažitelné, a tudíž laciné. Víte, že takový člověk ušel velký kus cesty ve svém vývoji.

📖  Součástí knihy je i vize nové cesty pro náboženské organizace, kterou jsem dostala, kterou chci sdílet a kterou se snažím uskutečnit. Jako odkaz Ježíšův i odkaz Komenského. Kniha měla vyjít k 400. výročí událostí po Bílé Hoře, ale nestihla jsem to.

🎯  Takže mým velkým milníkem na cestě cílů tady na webu a v Buy Me a Coffee je získat dostatek fanoušků a jejich podpory, abych mohla získat čas i finance pro dokončení práce na této knize a nalezení vhodného vydavatele nebo knihu vydat za pomoci svých podporovatelů.

Knihu potom plánuju přeložit a vydat rovněž v angličtině. Což jsou další velké náklady a bez podpory patronů pro mne těžko dosažitelné.

Trvalo mi několik let po odchodu z církve, než jsem se uzdravila ze všech těch zážitků a praktik. Včetně silného prokletí, jak se mne církevníci snažili zbavit mého prorockého daru (daru vidět za oponu), protože nechápou, jak celý proces funguje. Svými zlými modlitbami mne tehdy málem zabili a mi trvalo téměř 20 let, než se mi podařilo najít někoho, kdo tohle prokletí uměl odstranit a já se mohla pomalu začít uzdravovat.

A našla sílu vůbec se k těmto zážitkům vracet, abych o nich mohla podat svědectví a říct lidem, jak z toho začarovaného náboženského kruhu ven. Aby přestali poškozovat sebe i své bližní. Protože jak víte, neznalost zákona neomlouvá – ani neznalost zákonů duchovních.

Dala jsem si čas, abych se na tyto věci dokázala podívat s nadhledem a co nejvíce objektivně.

Během let po odchodu z církve jsem se taky konečně dozvěděla, proč jsem se tuhle zkušenost měla prožít. K čemu to bylo dobré. A proč o tom mám psát.

Protože Bůh nic nedělá jenom tak. Pro nic za nic. I to se dozvíte v knize.

Uzdravit se mi podařilo teprve až potom, co jsem opustila církev, její dogmata a byla jsem zbavena náboženského ducha, který okupuje každého, kdo je součástí jakékoliv náboženské organizace, které všechny řídí silný náboženský egregor. Nikoliv pouze Bůh.

A náboženský duch je taky ten, kdo brání jednotlivým lidem duchovně růst a rozvíjet se. Zažila jsem to také na vlastní kůži, když jsem od něj byla osvobozena.

Proto – řečeno náboženským slangem – Bůh posílá své proroky, aby lidem tohle zapletení se s náboženským duchem a nesprávnými cestami zvědomil.

Náboženský duch nakrmí lidi dogmaty, překroucenou biblí a tvrdí, že to je ta pravá spiritualita. A že ti “ve světě” jsou ti zmatení a špatní, a proto skončí v pekle. Na rozdíl od těch “světlých a duchovních” členů náboženské organizace, které Ježíš jako vezme z těchto údajných sraček tady na Zemi a půjdou s ním do Nebe.

Ale pravda  je úplně jinde! Jako u všeho, co produkuje náboženství nebo politika.

 


Největší šok jsem pak zažila po odchodu  z církve:

  Viděla jsem, že všechny ty moje vize, co jsem dostala, že má církev dělat, aby se uzdravila a konečně začala plnit svou úlohu, své poslání, a které církev odmítla jako bludy – Bůh úplně klidně začal realizovat s “těmi pohany venku”!

Protože tito lidé nejsou zatíženi církevními dogmaty a náboženských duchem a tak prostě po svém probuzení začali hledat Boha a uskutečnili to, co jim dal. Nečekali na to, až jim to nějaký pastor či farář dovolí! Prostě šli a jednali tak, jak je Bůh/Vesmír vedl.

Na rozdíl od církevníků, kteří dodnes jenom mluví, mluví, mluví, žijí v minulosti…a čekají na to, až Ježíš / Bůh za ně vše udělá. Až je vysvobodí z toho “ošklivého světa plného ošklivých a zlých lidí”. 

Jenže čekat celý život na to, až se budeme moci vrátit zpět do nebe – to není ten pravý důvod naší existence tady na Zemi. Bůh nedělá nic zbytečně a ani to, že jsme se tu narodili, není žádný omyl. Nejsme tady v čekárně na cestu do Nebe. Jsme tu proto, abychom se něco naučili a odvedli svou práci. Abychom společně udělali svět lepším místem k životu. Podle Božích pravidel. Ne náboženských. Ne lidských.

A zůstat uvězněn v minulosti – jak to náboženství mají – a pořád omílat báchorky o o ošklivém světě a ošklivých hříšnících a jak svět jde do záhuby – to je prokletí, které všechna náboženství neustále vysílají do světa na lidi. Na ty lidi, které si Bůh přeje zachránit! Takže náboženství jde proti Bohu a jeho cílům. Využívá nedostatečného poznání, které je předkládáno postiženým lidem jako “pravda”. Samozřejmě, když víme, kdo to vede. 🙂


Žasla jsem tehdy nad tím, jak skvěle a nenásilně umí “ti pohané venku” představit Boha a Ježíše světu tak, že jej chtějí následovat! Aniž by na lidi valili pocity viny za Ježíšovo ukřižování a vyhrožovali peklem. Aniž by na každém kroku lidem vykládali, jak jsou zkažení a hříšní. Aniž by “mlátili lidi biblí po hlavě” – jak zněl text mého prvního proroctví pro církev. To je extrémně důležitá informace!


Třetím a největším šokem pro mne bylo zjištění, jak moc byla bible v historii zmanipulována a upravena. To pro mne, jako člověka, který znal bibli zprava doleva a zpět úplně přesně a vzorně se usiloval ve svém životě všechno žít v domnění, že to je Slovo Boží – byl strašlivý šok. Trvalo mi téměř tři roky, než jsem si dohledala další informace, které mi obraz doplnily a potvrdily. A dneska se odkrývá stále více a více informací na toto téma. Takže kdo chce najít pravdu, může.


Vzhledem k mému častému stěhování jsem byla součástí mnoha náboženských organizací v Čechách i v Anglii – a nenašla jsem jedinou, kterou by nevedly démonské entity. Jakkoliv daná organizace může navenek vypadat velmi pozitivně. A dělá tzv. bohulibou práci.

Důležité je ale to, co se děje za oponou neviditelného světa a kdo těmi lidmi manipuluje. A jak šikovně a nenápadně to dělá. Často i nápadně, ale lidé jsou k tomu lhostejní. I to najdete v mé knize Vytunelovaná církev, k jejímuž napsání a vydání jako podporovatelé a sponzoři můžete aktivně přispět.

🔴  Ráda bych však také upozornila na to, že není všechno jenom černobílé, a v knize píšu o potenciálu, který církev nejenom už prošvihla, 

ale také o tom, který ji ještě zůstal a který může být mocnou pákou v pozitivním vývoji lidstva, pokud se probere k životu a přestane se plácat v minulosti a lžích. 

Nemá tuhle poslední šanci ale už na dlouho, protože i tady ji “pohané ze světa” dohánějí a začínají realizovat podle Božího vedení.

Mám zprávy od mého Vrchního vedení, že tak jako v celém světě se probouzí zástupy lidí k vědomému životu, tak i v církvi přibývá počet těch, kteří začínají vidět a chápat, že náboženství, manipulace a lži není cesta, kterou nám Ježíš tady přinesl.

A potřebují ukázat cestu ven z toho bludiště lží. Protože všechno je jinak, než náboženství hlásá a výsledek bude taky jiný. Sice pořád takový, jaký si ho – jako lidstvo – uděláme, ale rozhodně tu nepřijde Ježíš v takové podobě a takovým způsobem, jak náboženství učí. 

Proto je jenom na každém z nás, zda se konečně probereme z pohodlného spánku a začneme dělat to, pro co jsme se narodili. Nebo chcete dále čekat na zázrak a na to, jak to zase Ježíš za nás vyřeší? Už jednou se obětoval a výsledek? Co s tím údajní křesťané udělali? Proč věříte, že přijde znovu a z těch straček, které jsme si jako lidstvo – a speciálně náboženství – navařili, nás bezpracně vytáhne znovu? Protože tak se to vypráví v církvi? A co když se to vypráví špatně? 

Pokud vás tohle téma zajímá, přidejte se ke mně a sledujte tady další příspěvky na toto téma jak z tvorby knihy, tak z mých osobních zkušeností.

Podpořit mne a psaní můžete na Buy me a coffee, kde mám taky členské sekce pro moje fanoušky s neveřejnými videi a články.

S láskou Zora

Pošli to dál 👀